FacebookInstagram
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

GRIFK ALPINEN OSALLISTUJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 15.8.2018

1. REKISTERIN PITÄJÄ

GrIFK Alpine r.f.
Petaksentie 10, 02700 Kauniainen
050 554 6633

www.grifkalpine.fi

2. YHTEYSHENKILÖT

Markus Kokko, pj
[email protected]
Puh. 040 559 9215

3. REKISTERIN NIMI

GrIFK Alpinen osallistujarekisteri (jäsen- ja tapahtumarekisteri)

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käytetään myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin, jos henkilö on antanut tähän erikseen suostumuksen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, sukupuoli, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU- JA ETA -MAIDEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET TARKISTAA JA KORJATA TIETOJA SEKÄ OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Mercedes-BenzMandatum LifeLevi
CRMHellyHansenOptiwaxSkigarageNetvisorMotonet