Pelisäännöt

Käytännön ohjeita huoltajille

HIIHTOKOULU 2022: Korvaustunnit sairastumisen takia poissaolleille:

Järjestämme korvaustunteja hiihtokouluoppilaille, jotka ovat olleet poissa omalta tunniltaan sairastumisen takia (lääkärin todistus vaaditaan).
Korvaustunnit järjestetään xx.xx.

Kaikkina päivinä on Lumiwerneri-, Vauhtiwerneri- sekä Freestyle tunteja.

Ilmoittautuminen korvaustunneille tulee lähettäa sähköpostilla: hiihtokoulu(a)grifkalpine.fi
Viestiin: lapsen nimi, ryhmä, päivä ja aika sekä lääkärintodistus poissaolosta.

Nämä tunnit ovat ensisijaisesti tarkoitettu oppilaille, joilla on lääkärintodistus poissaolosta. Jos ryhmistä löytyy tilaa, voimme myös ottaa oppilaita ilman lääkärintodistusta.

*Mikäli ryhmään ilmoittautuu 3 tai enemmän oppilasta.

Huom! Ilmoittautuminen korvaustunneille alkaa 1.3.2022! Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse: hiihtokoulu@grifkalpine.fi

HIIHTOKOULUJEN PALVELUITA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT LÖYTYVÄT SIVUN ALLA OLEVASTA LINKISTÄ


Rinne turvallisuus

Tutustu rinteen yleisiin ohjeisiin, jotka ovat saatavilla ilmoittautumistilaisuudessa, rinteessä ja oheisesta linkistä: https://www.ski.fi/info/rinneturvallisuus/

Hiihtokoulutunti

Tuo lapsi ajoissa oppitunnille. Opetus aloitetaan täsmällisesti. Nouda lapsi heti tunnin päättyessä, mikäli hän ei ole totuttanut vielä itsenäisesti liikkumaan rinteessä tai sen ulkopuolella. Tunnin aikana hiihdonopettajat keskittyvät lasten opettamiseen. On todettu, että lapsi keskittyy paremmin, kun vanhemmat eivät ole näköpiirissä. Vanhemmat voivat seurata tunteja rinnekahvilasta.

Vaatetus ja varusteet

Tarkista lapsen vaatetus ja lasketteluvarusteet ennen tunnin alkua. Tarkista huolellisesti, että suksien siteet toimivat. Tarkista myös, että monot ovat sopivan kokoiset. Kypärä on pakollinen. Kirjoita oppilaan nimi selvästi näkyvään kohtaan kypärässä. Vältä pitkiä kaulaliinoja ja löysiä vaatteita, jotka voivat tarttua hissiin. Älä pue lapsellesi liukkaita vaatteita, esim. kurahousuja. Rinnettä hallitsemattomasti liukuva lapsi on turvallisuusriski. Liukkailla hanskoilla on vaikea käyttää hiihtohissiä. Nahkakäsineillä/rukkasilla saa parhaan otteen kapulasta/narusta. Oikein pukeutuneina laskettelemme joka säällä. Pakkasrajaa ei ole. Huom! Rinteessämme ei ole välinevuokraamoa.

Sairaudet ja poissaolot

Ilmoita hiihdonopettajalle, jos lapsella on allergia, astma tai muu sairaus, mikäli tämä pitää ottaa huomioon. Mikäli lapsi joutuu olemaan poissa tunnilta sairastumisen vuoksi, pyrimme parhaamme mukaan järjestämään hänelle korvaavan tunnin (lääkärintodistus vaaditaan).

Opettamisesta

Seuraamme jokaisen lapsen taitojen kehitystä. Ryhmiä voidaan järjestellä uudelleen tarvittaessa kauden aikana. Hiihdonopettajat antavat mielellään lisäohjeita ja neuvoja ennen tunnin alkua tai sen jälkeen, mutta ovat kiitollisia, jos saavat tunnin aikana keskittyä ryhmänsä opettamiseen.

GRIFK ALPINE:N HIIHTOKOULUPALVELUJA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT


1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
1.1 Näitä sopimusehtoja noudatetaan, kun Grankulla IFK Alpine (jäljempänä ”Hiihtokoulu”) tarjoaa hiihtokoulupalveluita hiihtokouluasiakkaille tai yksittäisiä hiihtoopetustunteja käyttäville asiakkaille (jäljempänä ”Asiakas”).


2 YLEISET MÄÄRÄYKSET
2.1 Asiakkaan tulee ennen hiihtokoulupalveluiden käyttöä tutustua rinneturvallisuuden yleisiin ohjeisiin, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.ski.fi/info/rinneturvallisuus. Asiakas saa ennen hiihtokoulupalveluiden käyttöä tietoonsa opetuksen sisältöä ja varusteita koskevat vaatimukset Hiihtokoulun nettisivuilta osoitteessa https://grifkalpine.fi/hiihtokoulu/hiihtokouluun.


2.2 Asiakas vastaa omien välineidensä kunnosta ja soveltuvuudesta osallistuessaan Hiihtokouluun. Hiihtokoululla on oikeus peruuttaa ja mahdollisuuksien mukaan siirtää kurssin opetuskerta, mikäli sen henkilökunta toteaa, etteivät Asiakkaan välineet ole sellaiset, että opetuskerta voidaan niillä turvallisesti viedä läpi. Hiihtokoulun rinteessä ei ole välinevuok-raamoa. Alaikäisen Asiakkaan huoltajan tulee tarkistaa kurssille osallistuvan vaatetus ja lasketteluvarusteet ennen tunnin alkua ja kirjoittaa tämän nimi näkyvään kohtaan kypärää. Kypärän käyttö on pakollista.


2.3 Hiihtokoululla ja sen opettajilla on vastuuvakuutus, joka kattaa hiihdonopettajan työssään virheellään tai laiminlyönnillään todisteellisesti ja tuottamuksellisesti aiheuttaman vahingon Asiakkaalle. Asiakas osallistuu hiihdonopetukseen omalla vastuullaan. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa hiihdonopettajalle, mikäli kurssille osallistuvalla on vamma tai sairaus, joka pitää ottaa opetuksessa huomioon.


2.4 Asiakkaan ilmoittautuessa kurssille Hiihtokoulu hankkii Asiakkaalle aina sekä Skipassi:n että onnettomuusvakuutuksen. Sekä Skipassi että vakuutus ovat pakolliset osat hiihtokoulua, eikä Asiakas voi kieltäytyä niiden hankinnasta osallistuessaan hiihtokouluun.


2.5 Hiihdonopetuksesta sovitaan kirjallisesti sähköisessä muodossa Hiihtokoulun nettisivujen kautta. Erityisistä, erikseen räätälöidyistä kursseista tehdään tarvittaessa kirjallinen sopimus. Mikäli kyseessä on ryhmälle tehty sopimus sopimuksen allekirjoittaa ryhmän puolesta ryhmänvetäjä.


2.6 Kurssimaksu suoritetaan hiihtokoulukurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu sisältää rekisteröintimaksun (160,00 EUR), joka kattaa ehtojen kohdassa 2.4 mainitun onnettomuusvakuutuksen ja seuran jäsenmaksun sekä kurssiin liittyvät toimistokulut. Rekisteröintimaksun osuutta kurssimaksusta ei palauteta muussa kuin näissä ehdoissa erikseen mainituissa tapauksissa.


3 PERUUTUKSET JA KESKEYTYKSET
3.1 Hiihtokoulukurssi toteutuu, jos ryhmässä on kolme oppilasta tai enemmän. Mikäli ryhmään ei ole tarpeeksi ilmoittautuneita, Hiihtokoulu ottaa Asiakkaaseen yhteyttä ja tarjoaa vaihtoehtoista ryhmää. Mikäli vaihtoehtoista ryhmää ei voida järjestää, Asiakas on oikeutettu saamaan ennakkoon maksamansa kurssimaksun takaisin.


3.2 Asiakkaan peruuttaessa osallistumisensa kurssille viimeistään neljätoista (14) vuoro-kautta ennen kurssin alkua, Asiakas on oikeutettu saamaan ennakkoon maksamansa kurssimaksun takaisin vähennettynä rekisteröintimaksulla (160,00 EUR).


3.3 Asiakkaan peruuttaessa osallistumisensa kurssille vähemmän kuin neljätoista (14) vuo-rokautta ennen kurssin alkua, jättäessä saapumatta ajallaan sovittuun opetuksen aloituspaikkaan tai lopettaessaan kurssin kesken, Hiihtokoululla ei ole velvollisuutta palauttaa ennakkoon maksettua kurssimaksua miltään osin.


3.4 Mikäli Asiakkaan kohdassa peruutus, jättäytyminen pois tai keskeytys johtuu Asiakkaan yllättävästä sairastumisesta, Hiihtokoulu pyrkii tarjoamaan Asiakkaalle korvaavia opetuskertoja. Mikäli sopivia korvaavia opetuskertoja ei löydy, Asiakas on oikeutettu saamaan ennakkoon maksamastaan kurssimaksusta vähennettynä rekisteröintimaksulla (160,00 EUR) osallistumattomia kertoja vastaavan prosentuaalisen osuuden takaisin. Asiakkaan tulee toimittaa Hiihtokoululle aina sairastumisestaan lääkärintodistus.


3.5 Hiihtokoulun kurssille varaaman hiihdonopettajan sairastuessa äkillisesti ilman sijaista Hiihtokoulu pyrkii korvaamaan kurssin osan korvaavalla osalla. Mikäli korvaavaa kurssin osaa ei kyetä järjestämään, Asiakas on oikeutettu saamaan ennakkoon maksamastaan kurssimaksusta vähennettynä rekisteröintimaksulla (160,00 EUR) järjestämättömiä kertoja vastaavan prosentuaalisen osuuden takaisin.


3.6 Kurssin keskeytyessä tai peruuntuessa Hiihtokoulusta riippumattomista syistä kuten sähkökatkos, sääolosuhteet, hiihtohissien rikkoutuminen, pandemia, viranomaisten määräys tai suositus, tai muu edellä mainittuihin syihin verrattava tilanne, Hiihtokoululla on oikeus muuttaa kurssiohjelmaa ja/tai ryhmäkokoja tai korvata kurssi tai kurssin osa vastaavalla kurssilla tai kurssin osalla. Mikäli korvaavaa kurssia tai sen osaa ei kyetä järjestämään, Asiakas on oikeutettu saamaan ennakkoon maksamastaan kurssimaksusta vähennettynä rekisteröintimaksulla (160,00 EUR) osallistumattomia kertoja vastaavan prosentuaalisen osuuden takaisin.


3.7 Mikäli kurssin alkaessa on voimassa tai sen kestäessä tulee voimaan pandemiaan tai siihen verrattavaan syyhyn liittyvä viranomaissuositus tai -määräys, jonka johdosta Hiihtokoulu katsoo aiheelliseksi olla järjestämättä kurssia, Hiihtokoululla on oikeus muuttaa kurssiohjelmaa ja/tai ryhmäkokoja tai korvata kurssi tai sen osa korvaavalla osalla. Mikäli korvaavaa kurssia tai sen osaa ei kyetä järjestämään, Asiakas on oikeutettu saamaan ennakkoon maksamastaan kurssimaksusta vähennettynä rekisteröintimaksulla (160,00 EUR) järjestämättömiä kertoja vastaavan prosentuaalisen osuuden takaisin.


3.8 Kurssin peruuntuessa kohdissa 3.6 ja 3.7 esitetysti Asiakas voi vaihtaa ilmoittautumansa kurssin seuraavan kauden (kalenterivuosi) vastaavaksi kurssiksi. Siirrosta on sovittava aina erikseen Asiakkaan ja Hiihtokoulun välillä. Hiihtokoululla ei tällöin ole velvollisuutta palauttaa ennakkoon maksettua kurssimaksua.


4 VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN
4.1 Hiihtokoulun palveluihin liittyvät vaatimukset on esitettävä suoraan Hiihtokoululle kirjal-lisesti ja välittömästi sen jälkeen, kun Asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

5 SOVELLETTAVA LAKI
5.1 Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

6 ERIMIELISYYDET
6.1 Näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet Hiihtokoulun ja Asiakkaan välillä pyritään ratkai-semaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse yhteis-ymmärrykseen, voi Asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Hiihtokoulun nostaessa kanteen Asiakasta vastaan tulee se tehdä EU:n alueella asuvan Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ski.fi:n yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot löydät alla olevasta linkistä

https://www.ski.fi/info/sopimusehdot/hiihtokoulujen-sopimusehdot/

Mandatum LifeAudiLevi
HellyHansenOptiwaxSkigarageNetvisorMotonet