Utvecklingsstig

Utvecklingsstig

GrIFK Alpines träningsinriktning är sammanställt tillsammans med föreningens alla tränare. Målet ligger i att klargöra och styra föreningens träningsverksamhet.

Varje träningsgrupp har en egen modell för innehållet och strukturen för träningarna. Dessa utgör en uppåtgående helhet mellan föreningens träningsgrupper.

Träningsinriktningen är en del av GrIFK Alpines ”stig”, med en utvecklande, framåtsträvande och stödjande verksamhetsmodell som mål för idrottare och tränare.

Mandatum LifeAudiLevi
HellyHansenOptiwaxSkigarageNetvisorMotonet