Styrelsen och ansvarspersoner

Styrelsen och ansvarspersoner

Styrelsen

Markus Kokko
Ordförande

Harri Rekilä
Ekonomiansvarig

Pasi Markkanen
Skidcenteransvarig

Annika Suni
Evenemang- och tävlingsansvarig

Reeta Niemisvirta
Medelanskaffnings- och marknadsföringsansvarig

ANSVARSPERSONER FÖR SKISKOLAN

Crista Järvikare
Skidskoleansvarig

FÖRENINGENS ANSVARSPERSONER

Ville Kainulainen
Verksamhetsledare

Fakturering

Mikko Heiskanen
Huvudtränare & kommunikations- och marknadsföringsansvarig

Charlotta Lemström
Masters-åkare (kontaktperson)

Mandatum LifeAudiLevi
HellyHansenOptiwaxSkigarageNetvisorMotonet