Datasekretessbeskrivning

Datasekretessbeskrivning

GRIFK ALPINES MEDLEMSREGISTERS DATASEKRETESSBESKRIVNING

Publicerat 15.8.2018

1. REGISTERANSVARIG

GrIFK Alpine r.f.
Petasvägen 10, 02700 Grankulla
050 554 6633
www.grifkalpine.fi

2. KONTAKTPERSON

Markus Kokko, ordförande
hallitus@grifkalpine.fi
Tfn. 040 559 9215

3. REGISTRETS NAMN

GrIFK Alpine r.f:s medlemsregister (medlems- och verksamhetsregister)

4. REGISTRETS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Personuppgifter insamlas för att förverkliga och utveckla verksamheter och för rapportering och fakturering av verksamheterna. Personuppgifter används även för marknadsföring av föreningens verksamheter, ifall personen i fråga skilt gett sitt samtycke för det.

5. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL

Registret innehåller personuppgifter om deltagare av föreningens verksamheter. I registret syns bland annat följande uppgifter: namn, kontaktuppgifter, faktureringsinformation, födelsetid, kön och allergier.

6. I REGEL ANVÄNDA INFORMATIONSKÄLLOR

Samtliga uppgifter i registret har lämnats in av de personer som har registrerat sig som medlem eller deltagare av föreningens verksamheter. Uppgifterna insamlas genom en elektronisk anmälan eller via en muntlig anmälan till verksamhetens arrangör.

7. REGELENLIG ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER

Uppgifterna i registret hanteras av arrangörerna av verksamheterna. Information överlämnas anonymt till Suomen Latu för verksamhetsuppföljning samt rapportering. Information om logi och allergier uppges till den som erbjuder logi- och restaurangservice.

8. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKT EKONOMISKT SAMARBETSOMRÅDE

Uppgifter lämnas inte ut

9. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Registret upprätthålls i arrangörens administrationssystem. Registret är säkrat med användarnamn och lösenord och skyddas med en brandvägg. Känsliga personuppgifter förstörs direkt efter verksamhetens slut. Alla uppgifter behandlas i enlighet med nationella lagstiftningen och EU:s dataskyddsförordning.

10. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade personen har rätt att korrigera, begränsa och radera sina egna medlemsuppgifter i registret. Uppgifterna visas endast för personen i fråga eller till vårdnadshavare av minderåriga.

Mandatum LifeAudiLevi
HellyHansenOptiwaxSkigarageNetvisorMotonet