Suomi Slalom

Suomi Slalom

Suomi Slalom är ett lekfullt evenemang för hela familjen, vänner och även fast för arbetskamrater. Man kan tävla i slalom, snowboard och telemark. Tack vare en utjämningsfaktor har alla möjlighet att delta i samma serie.

Vintersäsongens 2019 tävlingsdatum:

20.1, 27.1, 3.2, 10.2, 17.2, 3.3 (turnén på plats), 10.3, 17.3 och 24.3.

Tävlingarna börjar kl. 15.00. Anmälningen sker en timme (kl. 14.00) före själva tävlingen i cafét. Anmälningen stänger kl. 14.20.

Banbesiktningen börjar kl. 14.30 och varar i 15 minuter. Start är kl. 15.00. Prisutdelningen sker ca. 15 minuter efter tävlingens slut ute framför cafét.

Obs! Under turnédagen gäller följande tidtabell:

Anmälning: kl. 11.00-11.20 i cafét
Banbesiktning: 20 min före tävlingens start
Start: klo 12.00
Prisutdelning: ca. 15 min efter tävlingens avslut

Mandatum LifeAudi
HaltiPowerVauhti Wax TechnologiesSkigarage